Casa Bruno Quadras

Restauració Casa Bruno Quadras

Historia Casa Bruno Quadras

bruno quadras_Fotor

Josep Vilaseca i Casanovas, arquitecte
1888

En 1883 Josep Vilaseca i Casanovas es féu càrrec de la reforma d’un edifici de principi del XIX, la qual, motivada probablement per la renovació de la botiga que ocupava bona part de l’edifici, afectà la decoració de les façanes i la distribució interior, i comportà l’aixecament d’un pis més.
Vilaseca reconegué el seu eclecticisme particular, aquí amb predomini de referències egípcies, paleses en el marc dels balcons i en la galeria columnada del darrer pis que, alhora, no deixa de ser una referència a les construccions gòtiques i barroques catalanes. En contraposició a això, destaca l’orientalisme de la botiga que s’estén pels paraments alts en forma de panòplies d’ombrel·les i ventalls de ferro fos i culmina en el drac xinès del mateix material de la cantonada, projectat a manera d’ensenya comercial i que sostè un paraigua i un fanalet també de ferro.
Aquesta volguda juxtaposició d’estil constitueix un recurs característic en l’obra de Vilaseca que, practicat persistentment, el mantindrà apartat de les formes considerades pròpies del modernisme.
La botiga, que es desenvolupa en dues plantes, fou acabada el 1885. A l’exterior, la decoració recobreix completament els baixos i l’entresòl de tota la casa a base de cites orientals presents tant en els treballs de fusteria i en els vidres pintats com en les pintures, on es copien presonatges extrets de làmines japoneses.
El 1980 es dugué a terme una reforma i restauració general del conjunt per tal d’adaptar-hi les oficines d’una caixa d’estalvis.

Rehabilitació Façanes