Casa dels Quatre Rius

Restauració Casa dels Quatre Rius

 

Història Casa dels Quatre Rius

picasso

 

 

Casal del segle XVIII, de planta baixa, principal i dos pisos, amb un tercer pis afegit a cavall de l’antiga durant una reforma duta a terme els anys vint o trenta del segle XX i que afectà també els baixos amb l’obertura de les portes a banda i banda del gran portal d’arc rebaixat i molt motllurat. Al pis principal hi ha balcons de llosana de pedra amb motllures, mentre que els altres són de ferro forjat. El més important de la construcció, però, són els excel·lents esgrafiats, dels millors de l’època, que cobreixen les façanes. A la planta noble hi ha representats mitjançant grups de “putti”, la Ceràmica, la Pintura, l’Escultura i l’Agricultura. A la segona planta apareixen, emmmarcats de grotescs, les personificacions del Danubi, el Nil, el Ganges i el Riu de la Plata. A la tercera, quatre grans medallons en forma d'”oscillus” penjats d’una garlanda. També hi ha esgrafiats a la façana del carrer Arai, però no a la d’Arenes. Tots plegats es poden datar cap a la dècada del setanta del segle XVIII.

 

Rehabilitació façanes Casa dels Quatre Rius