Casa Elizalde

Rehabilitació  de la Casa Elizalde

Historia Casa Elizalde

elizalde

 

1885

Arquitecte Emili Sala Cortés

La casa va ser construïda l’any 1885, seguint plenament l’estil de l’època, és a dir, un classicisme elegant i sobri propi de la burgesia del moment. Així doncs, la façana recorda un palau renaixentista, amb tres pisos, simètrica i molt ordenada. Els dos primers pisos es van construir amb pedra de Montjuïc i hi destaca el balcó central, que originàriament havia estat una tribuna, i la decoració escultòrica, obra de Magí Augé. A dalt de tot, en uns medallons de pedra es pot llegir les inicials del primer propietari, Francesc Jaurés.

La fabrica Elizalde, fou bombardejada al 1937.

 

Restauració façanes