Casa Garriga Noguès – Fundació Godia

Restauració Façanes Casa Garriga Noguès

 

Història Casa Garriga Noguès

 

Fundació Godia

Fundació Godia

 

Enric Sagnier i Villavecchia, arquitecte

1902-04

 

Edifici de planta baixa i quatre plantes pis que té una mitgera en un dels costats i una androna a l’altre extrem. La cantonada l’aquesta androna està resolta amb una torre que té una cinquena planta i està coberta amb una volta esquifada. La façana de l’edifici està resolta com la suma de diferents elements sense massa sentit unitari. Hi trobem elements classicistes afrancesats com la torre esmentada, altres l’inspiració rococó com la barana del terrat, les cornises i les pilastres i altres elements l’inspiració modernista. A la planta baixa trobem unes escultures, quatre figures femenines, que representen les quatre edats de la vida, que en forma de cariàtides aguanten el balcó principal. Són obra de l’escultor Eusebi Arnal.
El vestíbul és potser l’element més espectacular de l’edifici i està format per columnes clàssiques i una monumental escala il·luminada zenitalment per una claraboia de vidres policromats.

 

Restauració façanes i vestíbul