Casa Ramona – «Caixa Forum»

RESTAURACIÓ FAÇANA CASA RAMONA – «CAIXA FORUM»

HISTÒRIA CASA RAMONA

casaramona histórica_Fotor_Fotor

Josep Puig i Cadafalch, arqte. 1910

L’antiga fàbrica de filats i teixits de cotó, propietat de l’industrial Casimir Casaramona, és un projecte de l’any 1910. Coneixem que l’arquitecte dissenyà un primer projecte, que podria datar-se dels anys 1903-04, on l’edifici segueix la tipologia industrial que concentra totes les activitats en una sola construcció, ordenada en quatre plantes. Aquest esquema compositiu tan tradicional com característic de la major part dels edificis fabrils construïts a l’actual terme de Barcelona, fou modificat en el projecte definitiu que elaborà uns anys més tard.
La fàbrica ocupa tota una illa, de mides i forma seguint l’esquema de la trama Cerdà, i la planta s’ordena simètricament, essent les dues torres els dos elements que marquen l’eix. La racionalització del conjunt, construït quasi tot ell en planta baixa, es palesa en l’ordenació i disposició de les diferentes seccions de què disposava la fàbrica: tres naus paral.leles destinades a filats, magatzem-preparació del cotó que era la matèria prima, i la dels teixits. Aquestes naus estaven separades per carrers interiors que circundaven la nau central, que també era magatzem. Les torres eren dipòsits d’aigua per tal d’assegurar-se el subministrament necessari. Les naus són de planta rectangular amb coberta plana. Estructuralment l’obra està resolta amb parets portants de maó vist a l’exterior, pilars de ferro i vigues armades que suporten voltes de rajola reomplertes amb formigó. L’espai creat permet diverses posiibilitats d’usos, posant de relleu la funcionalitat. La decoració es basa en el maó, resseguint tots els volums amb cresteria de pinacles i merlets esgraonats. Les torres, elements que caracteritzen el conjunt, tenen la planta quadrada; una d’elles, amb remat decoratiu i ferro forjat, marca l’entrada, té una franja de decoració ceràmica amb el nom identificatiu de l’edifici i banderoles de ferro. La segona es troba a l’interior, amb la intersecció del cos circular del dipòsit d’aigua a la part superior, i està coronada per un pinale de forma cònica revestit de ceràmica, obert amb arcs parabòl.lics i escala helicoïdal.

REHABILITACIÓ FAÇANES CASA RAMONA