Catedral Barcelona

RESTAURACIÓ FAÇANA CATEDRAL DE BARCELONA

CATEDRAL HISTÒRIA

catedral historia
Al lloc de les antigues basílica paleocristiana i catedral romànica de la ciutat es bastí, bàsicament al llarg dels segles XIV i XV, la nova seu barcelonina, vasta construcció gòtica de tres naus, amb dos campanars i cimbori i un claustre adossat. Les obres s’iniciaren el 1298 per la banda del portal de Sant Iu. En aquesta primera etapa, de la qual es desconeixen els autors, correspondrien les parts més antigues, coincidents, , amb la zona queforma el fals transsepte del temple, amb els pilars i les dues portes laterals: la de Sant Iu d’obertures encara de mig punt i la que comunica amb el claustre.
El 1317 el mallorquí Jaume Fabre contracta la direcció de les obres, i fins el 1339, es du a terme la capçalera del temple, amb presbiteri elevat, deambulatori cobert amb nou trams de volta de creueria de quatre braços, a cada un dels quals correspon una capella amb volta de cinc braços.També es basteixen part de les capelles de la banda de l’Evangeli amb obertures al carrer Comtes, i la cripta, amb una gran volta radial rebaixada, a la qual s’arriba per una escala oberta davant del presbiteri. Conté el sepulcre de santa Eulàlia, tallat a Barcelona per escultors pisans i inaugurat el 1339.
El 1344 el mestre de les obres era un desconegut Bertrandus, i a des 1358 i fins al 1388 ocupà el càrrec Bernat Roca. Fou el responsable de la construcció dels primers trams de les naus, coberts com la resta amb voltes quatripartites, i de l’inici de les obres del claustre per la banda més propera a l’església.
També començà a aixecar les tribunes que, completant l’alçada de les naus laterals, se sobreposen a les capelles. Completen l’alçat de la nau central, poc més alta que les laterals, les arcuacions d’un gineceu i unes petites rosasses. A la mort de Roca fou Pere Viader qui passà a dirigir les obres. El 1388 treballava en un dels campanars de planta octogonal col.locats en la vertical de les portes laterals, i amb senzills calats al capdamunt i arcuacions cegues per sota les finestres altes.
A partir del 1397 Arnau Bargués és mestre major d’obra. La seva intervenció més destacada és la projecció i inici de la Sala Capitular, gran espai de planta rectangular que, mitjançant trompes, esdevé un octogon irregular que es desenvolupa volta estrellada. Aquesta sala es dedicà a sant Oleguer arran de la canonització el 1676. L’arquitecte fra Josep de la Concepció s’encarregà el 1678-1679 de la reforma.Més tard, la capella esdevindria del Crist de Lepant i es completaria el retaule amb una estructura de fusta.
No coneixem el projecte que Bargués féu per a la façana de la catedral, però sí s’ha conservat el que el 1408 dibuixà el francès mestre Carlí que tampoc no fou construït. Era aleshores mestre major Jaume Solà fins 1412. Immediatament comença el llarg període (1413-1441) de la direcció de Bartomeu Gual, durant el qual es completa la nau i les seves voltes i s’inicia la construcció del cimbori (1418-1422). A partir del 1431 s’acceleren les obres del claustre i la darrera volta fou closa el 1448, essent mestre major Andreu Escuder (1442-1463). A la quarta ala, en lloc de capelles, s’hi obren les portes de les dependències que la separen del c. de Santa Llúcia: la capella d’aquesta santa, la Sala de la Capbrevació i la nova Aula Capitular -amb voltes pintades per Pau Priu el 1705, quan prengué la funció capitular -ambdues dedicades avui dia a Museu de la Catedral, i, finalment, a la ja esmentada Sala Capitular. Les quatre galeries que formen el claustre s’obren al jardí central amb arcs apuntats sense traceria calada separats per gruixos pilars. A tocar a la porta del transepte hi ha el templet del lavatori (1448-1449), projectat per Andreu Escuder i amb intervenció dels escultors Joan i Antoni Claperós, autors de la clau de volta amb sant Jordi.El claustre comunica amb el carrer per dues portes de mitjan s. XV: la de Sta Eulàlia al c del Bisbe, amb una imatge exempta de la santa al timpà -obra de terra cuita atribuïda als Claperós.

RESTAURACIÓ FAÇANES