Escola Industrial

Restauració Façana Escola Industrial

Historia Escola Industrial

batllo

Rafael Guastavino Moreno, construccions industrials; remodelació: Lluis Planas i Calvet, Joan Rubió i Bellvé, Manuel Baldrich

1869-75; 1913-31; 1961-66

El conjunt, que abasta l’àmbit de quatre illes de l’Eixample, correspon a l’antiga fàbrica de brodats dels germans Batlló, concebuda segons el model de les colònies industrials, amb obradors i residència per als treballadors. D’aquest moment es conserven l’edifici dels telers, cos paral·lelepipèdic de maó i maçoneria amb torretes a la façana, avui conegut com “edifici del Rellotge”; les naus de les filatures que, semisoterrades per tal de mantenir el grau d’humitat convenient, rebien llum zenital i són ara els soterranis de l’actual Escola d’Enginyeria Tècnica, i l’alta xemeneia de setanta metres d’altura i planta poligonal, tota de totxo.
A partir de 1927, Joan Rubió i Bellvé posa en marxa un ambiciós pla de sistematització del conjunt, construint el cos d’accessos, amb un vestíbul d’embigat radial; l’Escola del Treball, l’Escola de Bells Oficis, ara enderrocada, la Capella, interessant estructura d’arcs parabòlics, i la Residència d’Estudiants. L’arquitectura d’aquest conjunt d’edificis, enllestits el 1931, és molt remarcable, tant per la seva concepció espacial, amb acurats tractaments de la llum, com per les solucions constructives i decoratives que, tot i emmarcables dins un modernisme tardà, es decanten episòdicament cap a una sensibilitat noucentista més pròpia del seu moment històric i del programa desenvolupat.

Rehabilitació façanes