Finca Güell

Restauració Façana Finca Güell

Història Finca Güell

Güell_historia

Antoni Gaudí i Cornet, arquitecte

Entre 1884 i 1885 Antoni Gaudí bastí el conjunt de pavellons que configuren el que fou l’accés principal a la finca propietat d’Eusebi Güell, i que els seus hereus donaren parcialment per bastir-hi el Palau Reial.
La gran porta de ferro forjat de l’entrada representa un drac que forma part del complet programa decoratiu que al·ludeix al mitològic jardí de les Hespèrides i que Jacint Verdaguer recollí a L’Atlàntida. Entrant a l’esquerra, es troba la casa del conserge, distribuïda en tres cossos, un de planta octogonal només amb baixos i cobert amb una cúpula, i dos de planta quadrada, amb un pis i coberta similar. A la dreta, hi ha el pavelló destinat a cavallerisses i cotxeres format per una sala rectangular, amb arcs parabòlics transversals que sostenen voltes de maó de pla, i comunicat amb un altre pavelló destinat a picador. És de planta quadrada i està cobert amb volta de revolució acabada en una llanterna, unides en superfície contínua. L’estructura dels murs és de tàpia recolzada sobre paredat i emmarcada per resistents pilars de totxo vist, acusats exteriorment. La ceràmica policroma que recobreix les llanternes i el treball de rajol fa pensar en l’orient islàmic.
Dintre del recinte es troba la font del jardí de la Casa Vicens, obra del mateix arquitecte (c.Carolines) de la qual, en desaparèixer una part per bastir habitatges, es decidí el desmuntatge i trasllat.

Rehabilitació façana finca Güell