Fossar de les Moreres

Restauració Façana Fossar de les Moreres

 

Historia Fossar de les Moreres

 

moreres12

Es tracta d’un espai molt significatiu per a la història de Catalunya ja que en aquest antic cementiri de l’església de Santa Maria del Mar van ser enterrats els caiguts durant l’11 de setembre de 1714. La pressió demogràfica provocà la desaparició del fossar, tot seguint un procés similar a la resta de cementiris intramurs iniciat a principi del segle XIX, quan se suprimiren els cementiris parroquials. Posteriorment, s’urbanitzà. L’any 1983 l’Ajuntament de la ciutat va endegar un projecte de remodelació del sector a càrrec de l’arquitecta Carme Fiol.

 

Rehabilitació Façana