Guia PDF per gestionar la rehabilitació d’un edifici d’habitatges

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona juntament amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya (RIME) hem constituït el Grup de treball ”Impulsar la rehabilitació”. El seu objectiu és desenvolupar accions que, d’una banda, facilitin l’activitat de rehabilitació i manteniment dels edificis i, de l’altra, contribueixin a millorar la qualitat dels treballs.

Per contribuir a donar resposta a aquest objectiu s’ha preparat aquesta sintètica Guia per gestionar la rehabilitació d’un edifici d’habitatges, la qual vol acompanyar i ajudar als propietaris de propietats verticals i a les comunitats de propietaris en el moment en què han d’afrontar unes obres de rehabilitació o manteniment del seu edifici. L’organització i la gestió d’unes obres de rehabilitació no són tasques habituals per a les comunitats de propietaris ni per als seus membres i, sovint, provoquen un gran enrenou a l’edifici i, fins i tot, conflictes interns entre els veïns de la finca.

Seguidament trobareu diverses informacions, consells i recomanacions que són fruit de la  experiència i que de ben segur us resultaran útils si us heu de fer responsables de tirar endavant la rehabilitació del vostre edifici, ja sigui com a propietaris d’un immoble, com a presidents de la Comunitat, com a membres de la Junta d’obres o, simplement, en qualitat de veïns de l’immoble.

Guia per gestionar la rehabilitació d'un edifici d'habitatges