Pia Almoina

Restauració Pia Almoina

 

Historia Pia Almoina

 

piaalmoina07

1423

Dissolta la comunitat agustiniana de canonges el 1369, la seva casa fou enderrocada el 1400 i al seu lloc es construí el 1423 la part dreta de l’edifici actual, on s’instal·là la Pia Almoina, institució benèfica fundada el 1009. Aquesta construcció és de tres pisos, coberta amb teulada a dues vessants i portal de mig punt obert al pla Seu i amb una composició de façana molt regular. Fou ampliada en direcció nord l’any 1546 amb un cos que prolonga la façana que s’acaba amb una galeria, a manera de solà, d’arcs escarsers i columnes toscanes. Aquest cos s’adossava a la muralla romana encara existent tot incorporant una torre i restes de mur com a estructura del mateix edifici. Ja al segle XX, la destrucció de quatre cases de veïns adossades al conjunt permeté descobrir la torre romana que suporta l’edifici, i el 1989 s’endegaren una sèrie de projectes i intervencions en els edificis per tal de transformar el conjunt del Museu Diocesà.
Durant el procés d’intervenció es realitzaren un seguit de treballs de recerca arqueològica per esbrinar l’origen de les diferentes parts que componen el conjunt, i es trobaren diverses restes de gran interès històric.
A l’interior de l’edifici s’ha mantigut l’escala principal d’accés de la primera planta al solà amb restes de grafits medievals localitzats en els estucs dels paraments de la mateixa, la torre romana de la muralla, parts dels murs de muralla i arcs de diferents èpoques.

 

Rehabilitació Façanes