Seu del Districte de l’Eixample

Restauració Seu del Districte del’Eixample

 

Historia Seu del Districte

arago

Pere Falqués i Urpí, arquitecte;

1893

Construcció destinada a equipaments, com bona part dels que ocupen l’illa que presideix el mercat de la Concepció, la Tinènça d’Alcaldia n’ocupa una cantonada i és una construcció de dimensions considerables. La decoració de la façana respon a un historicisme medievalista, amb tres grans arcades apuntades que marquen l’accés al vestíbul des del carrer. Cal destacar les reixes de ferro que les tanquen, que són del mateix material que el desaparegut pinacle i que, per damunt de la cornisa, centrava la façana.

 

Rehabilitació Façana